Bihälsa

Att ha friska bin i stora samhällen är a och o för biodlaren om biodlingen skall bli framgångsrik. Hur gör du för att få friska samhällen? Skriv gärna och maila till Sekreteraren så lägger han upp det här för alla att ta del av!

Läs mer om bihälsa om SBR